Ponuka

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  103 0 Rozvrh
Mgr. Ivana Karpatyová
IV.A
  104 0 Rozvrh
Mgr. Ida Dubajová
I.D OK
I.D SM
  109 0
  114 0 Rozvrh
  121 0 Rozvrh
  122 0 Rozvrh
Ing. Peter Fillo
I.B
  123 0 Rozvrh
Mgr. Desana Hámorová
II.A
  124 0 Rozvrh
Ing. Hana Geročová
IV.B
  205 0 Rozvrh
Ing. Beáta Starinská
III.C
  220 0 Rozvrh
Ing. Richard Smetana
II.C
  221 0 Rozvrh
Ing. Františka Horobová
I.A
  222 0 Rozvrh
Mgr. Marta Reibergerová
II.D
  223 0 Rozvrh
  304 0 Rozvrh
  305 0 Rozvrh
Mgr. Petra Mazureková
I.C
  313 0 Rozvrh
  314 0 Rozvrh
Mgr. Patrícia Hriceňáková
III.D
  316 0 Rozvrh
Mgr. Ivana Sekeráková
IV.C
  317 0 Rozvrh
PaedDr. Lucia Dravecká
III.A
  318 0 Rozvrh
Ing. Eva Mrkvicová
II.B
  319 0 Rozvrh
Ing. František Bukovinský
  320 0 Rozvrh
Ing. Milan Šramko
III.B
  321 0 Rozvrh
  aula 0 Rozvrh
  aula aula 80
  dielne 0 Rozvrh
  PD10 0 Rozvrh
  PD204 0
  PD205 strojárska učebňa 0
  PD206 0 Mgr. Pavol Roško
  PD207 0 Rozvrh
Ing. Peter Stano
  PD208 0 Ing. Peter Tkáč
  PD209 0
  PD304 0 Rozvrh
Bc.Gabriel Mornár
  PD305 0 Rozvrh
Mgr. Štefan Franko
Ing. Erik Mašlej
  PD306 0
  PD307 0 Bc.Daniela Balážová
  PD308 0 Rozvrh
Mgr. Jozef Petrenčík
  PD309 0
  PD310 0
  PD311 0 Bc.Peter Jurčík
  PD312 Zborovňa MOV 0
  PD313 0 Mgr. Erik Slivka
  SD 0 Rozvrh
  SD1 0 Rozvrh
  telocvičňa 0 Rozvrh
Mgr. Roman Poracký

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Utorok 22. 1. 2019

Návštevnosť

Počet návštev: 3763541

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
  • +421 52 788 08 11