Ponuka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ľubomír Rokos Ro Riaditeľ
riaditel@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Monika Mašlejová Mšá Zástupkyňa
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: III.D
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
zastupca@sostpoprad.sk
 
 
Bc. Daniela Balážová Majsterka
Kabinet: PD309
satorisova@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. František Baňas Vychovávateľ
Vedie krúžok: "ŠI bez nudy.."
banas@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Marek Broško Br Učiteľ
Vedie krúžok: Anglická gramatika (English grammar)
 
 
Ing. Božena Brošková Brá Triedna učiteľka: II.A
Kabinet: 123
garamsegyova@sostpoprad.sk
 
 
Ing. František Bukovinský Bu Učiteľ
Vedie krúžok: Open hardware and software
Kabinet: 319
bukovinsky@sostpoprad.sk
 
 
PaedDr. Lucia Dravecká Drá Triedna učiteľka: III.A
Kabinet: 317
dravecka@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Ida Dubajová Dbá Učiteľka
Kabinet: 121
dubajova@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Peter Fillo Fl Učiteľ
Vedie krúžok: Základy počítačových sietí
Kabinet: 122
fillo@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Štefan Franko Fr Majster
Vedie krúžok: Fotografia
Kabinet: PD204
franko@sostpoprad.sk
 
 
Bc. Ladislav Garamsegy Majster
Vedie krúžok: CNC sústruženie, programovanie FANUC
garamsegy@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Hana Geročová Grá Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Turistický
Kabinet: 124
gerocova@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Desana Hámorová Hmá Učiteľka
Kabinet: 104
hamorova@sosstpoprad.sk
 
 
Bc. Peter Jurčík Majster
Kabinet: PD311
jurcik@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Jozef Jusko Js Majster
jusko@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Ivana Karpatyová Ktá Učiteľka
Kabinet: 114
 
 
Bc. Ľubomír Macho Majster
Foto Ing. Erik Mašlej Majster
Vedie krúžok: Školská televízia
Kabinet: PD306
maslej@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Petra Mazureková Mzá Učiteľka
Vedie krúžok: Deutsch mit Spass
Kabinet: 305
mazurekova@sostpoprad.sk
Foto Bc. Gabriel Mornár Majster
Vedie krúžok: 3D modelovanie a 3D tlač
Kabinet: PD307
mornar@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Eva Mrkvicová Mcá Triedna učiteľka: II.B
mrkvicova@sostpoprad.sk
 
 
Bc. Peter Olexa Majster
 
 
Mgr. Jozef Petrenčík Pt Majster
Kabinet: PD308
petrencik@sostpoprad.sk
 
 
Jozef Poracký Po Vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok 1
Vedie krúžok: Futbalový krúžok 2
Vedie krúžok: Kulturistický krúžok
 
 
Mgr. Roman Poracký Po Učiteľ
Vedie krúžok: Bedmintonový krúžok
Kabinet: telocvičňa
poracky@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Marta Reibergerová Rbá Triedna učiteľka: II.D
Kabinet: 222
reibergerova@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Pavol Roško Učiteľ
Vedie krúžok: Výtvarný
Kabinet: PD206
rosko@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Štefan Roth Majster
Vedie krúžok: Technický krúžok
 
 
Mgr. Ivana Sekeráková Ská Učiteľka
Kabinet: 316
 
 
Mgr. Erik Slivka Majster
Kabinet: PD313
slivka@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Richard Smetana Sm Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Kreslenie v prostredí CAD
Kabinet: 220
smetana@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Peter Stano St Majster
Vedie krúžok: CISCO CCNA I.
Kabinet: PD310
stano@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Beáta Starinská Stá Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Krúžok SOČ
Kabinet: 205
starinska@sostpoprad.sk
 
 
Bibiána Šimková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
 
 
Ing. Jozef Školník Majster
Triedny učiteľ: III.D
skolnik@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Milan Šramko Šr Triedny učiteľ: III.B
Kabinet: 318
sramko@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Rudolf Teplický Tp Triedny učiteľ: IV.A
Kabinet: 223
teplicky@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Peter Tkáč Majster
Kabinet: PD208
tkac@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Martin Trajčík Majster
Vedie krúžok: Zváranie
trajcik@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Samuel Vojtas Majster
vojtas@sostpoprad.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Pondelok 16. 7. 2018

Návštevnosť

Počet návštev: 3535255

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
  • +421 52 788 08 11