Ponuka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ľubomír Rokos Ro Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Monika Mašlejová Mšá Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.D OK
Zástupca v triede: I.D SM
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: III.D
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
zastupca@sostpoprad.sk
 
 
Bc. Daniela Balážová Majsterka
Kabinet: PD307
balazova@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. František Baňas Vychovávateľ
Vedie krúžok: "ŠI bez nudy.."
banas@sostpoprad.sk
 
 
Ing. František Bukovinský Bu Učiteľ
Kabinet: 319
bukovinsky@sostpoprad.sk
 
 
PaedDr. Lucia Dravecká Drá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Kabinet: 317
dravecka@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Ida Dubajová Dbá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D OK
Triedna učiteľka: I.D SM
Kabinet: 104
dubajova@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Peter Fillo Fl Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: GNU/LINUX
Kabinet: 122
fillo@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Štefan Franko Fr Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Svet cez objektív
Kabinet: PD305
franko@sostpoprad.sk
 
 
Bc. Ladislav Garamsegy Majster
garamsegy@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Hana Geročová Grá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Turistický
Kabinet: 124
gerocova@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Desana Hámorová Hmá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Kabinet: 123
hamorova@sosstpoprad.sk
 
 
Ing. Františka Horobová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Kabinet: 221
 
 
Mgr. Patrícia Hriceňáková Učiteľka
Kabinet: 314
 
 
Bc. Peter Jurčík Majster
Vedie krúžok: Open hardware and software
Kabinet: PD311
jurcik@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Jozef Jusko Js Majster
jusko@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Karašová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
 
 
Mgr. Ivana Karpatyová Ktá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Kabinet: 103
 
 
Ing. Pavol Kellner Majster
 
 
Bc. Ľubomír Macho Majster
Foto Ing. Erik Mašlej Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Školská televízia
Kabinet: PD305
maslej@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Petra Mazureková Mzá Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Deutsch mit Spass
Kabinet: 305
mazurekova@sostpoprad.sk
Foto Bc. Gabriel Mornár Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Priestorový dizajn
Kabinet: PD304
mornar@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Eva Mrkvicová Mcá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Kabinet: 318
mrkvicova@sostpoprad.sk
 
 
Bc. Peter Olexa Majster
 
 
Mgr. Jozef Petrenčík Pt Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Krúžok animovaného filmu
Kabinet: PD308
petrencik@sostpoprad.sk
 
 
Jozef Poracký Po Vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Kulturistický
 
 
Mgr. Roman Poracký Po Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Bedmintonový krúžok
Kabinet: telocvičňa
poracky@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Marta Reibergerová Rbá Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: Maturita z matematiky - 3. a 4. ročník
Kabinet: 222
reibergerova@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Pavol Roško Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Výtvarný
Kabinet: PD206
rosko@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Štefan Roth Majster
Vedie krúžok: Technický krúžok
 
 
Mgr. Ivana Sekeráková Ská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Knižnica pre študenta
Kabinet: 316
 
 
Mgr. Erik Slivka Majster
Kabinet: PD313
slivka@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Richard Smetana Sm Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Kreslenie v prostredí CAD
Kabinet: 220
smetana@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Peter Stano St Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: CISCO CCNA I.
Kabinet: PD207
stano@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Beáta Starinská Stá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: SOČ
Kabinet: 205
starinska@sostpoprad.sk
 
 
Bibiána Šimková Vychovávateľka
 
 
Ing. Jozef Školník Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: III.D
Vedie krúžok: Programovanie CNC strojov - 3. a 4. ročník
skolnik@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Milan Šramko Šr Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: CISCO CCNA II.
Kabinet: 320
sramko@sostpoprad.sk
 
 
Ing. Peter Tkáč Majster
Kabinet: PD208
tkac@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Martin Trajčík Majster
Vedie krúžok: Zváranie
trajcik@sostpoprad.sk
 
 
Mgr. Samuel Vojtas Majster
vojtas@sostpoprad.sk

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Utorok 22. 1. 2019

Návštevnosť

Počet návštev: 3763680

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
  • +421 52 788 08 11